N

30+ jaar ervaring

Klantvriendelijk

Actief in diverse gemeenten

Hierbij verklaart Berko Schoonmaakdiensten B.V., de code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwasserbranche in de organisatie toe te passen.
Berko Schoonmaakdiensten B.V. is een schoonmaakbedrijf met als hoofdactiviteit het schoonmaken van interieurs, wanden, plafonds en vloeren van kantoren, scholen, sportzalen en (auto)bedrijven. Daarnaast houdt Berko zich bezig met de uitvoering van speciale projecten zoals het; conserveren van li-noleum vloeren, impregneren van muren, graffiti verwijderen, tapijt reinigen etc.
BERKO schoonmaakdiensten B.V. heeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend en is aangesloten bij de SNA (stichting Normering Arbeid). Hiermee hebben we aangegeven conform de reglementen van cao, ARBO, en overheidsregels te handelen.
Doelstelling van dit keurmerk: garantie bieden voor de klant dat BERKO een kwalitatief een hoogwaardig bedrijf is en aan alle verplichtingen voldoen inzake de wet en regelgeving

Kwaliteitsbeleid
Directie en medewerkers van BERKO Schoonmaakdiensten B.V. hebben als doel het tevreden stellen van opdrachtgevers inzake de te verrichten werkzaamheden.

Om deze doelstelling te verwezenlijken verwacht BERKO dat de medewerkers:
– Zich flexibel en klantvriendelijk opstellen
– Zorgvuldig omspringen met privébezittingen van de klant
– Actief meewerken aan het leveren van kwaliteit
– Volgens de juiste werkmethodieken en werkprogramma werken.

Tevens is BERKO Schoonmaakdiensten B.V. in het bezit van de NEN EN ISO 9001: 2008 + ISO 14001:2004 certificaten en NEN 4400-1 en aangesloten bij de ondernemersorganisatie Schoonmaak en Bedrijfsdiensten OSB met het bijbehorende keurmerk.
Het OSB Keurmerk, bestaat inhoudelijk uit 3 pijlers:
1) NEN 4400-1 norm: Deze norm stelt voornamelijk financieel, -administratieve eisen voor (op tijd afdragen van belastingen en premies, geen illegalen in dienst etc.)
2) Naleving van de Code Verantwoord Marktgedrag
3) En diverse aanvullende lidmaatschap eisen, met betrekking tot cao-eisen, RIE, Informatiestroom richting personeelsleden.

Om de kwaliteit van onze diensten te bewaken maakt BERKO gebruik van een aantal “tools”.
– Korte communicatielijnen met betrekking tot de klant en de medewerkers. Problemen worden daarom vrijwel direct verholpen.
– Het managementpersoneel is goed op de hoogte van de werkzaamheden in de desbetreffende bedrijven. Zij verzorgen zelf de eerste aanzet in de nieuw op te starten objecten.
– Daarnaast voert de manager regelmatig controlerondes uit op de objecten.
– De (kwaliteits)manager begeleidt nieuw personeel bij de te verrichten werkzaamheden.
– Berko stelt schoonmaakmiddelen ter beschikking voor het uitvoeren van de werkzaamheden

Met betrekking tot milieu wil de directie van Berko Schoonmaakdiensten B.V -beleid voeren volgens onderstaande visie:

– De dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden worden hoofdzakelijk met microvezel doekjes uitgevoerd.
– Tijdens de periodieke en dagelijkse werkzaamheden worden alleen middelen gebruikt die het milieu zo min mogelijk belasten (biologisch afbreekbare middelen).
– Indien met chemicaliën gewerkt moet worden die belastend zijn voor het milieu wordt het afval (vuil water) opgevangen en afgevoerd naar het dichtstbijzijnde depot.
– Het afvoeren van zeepresten in flessen wordt alleen door het management van Berko Schoonmaakdiensten uitgevoerd.
– Navulflacons en doseerflessen mogen niet worden weggegooid maar worden opgehaald voor hergebruik.
– Alle medewerkers moeten volgens de ARBO en Milieubepalingen werkzaamheden uitvoeren, daarnaast dienen zij zich te houden aan de gemaakte afspraken (handleiding, werkinstructies, contract etc.).

Milieubeleid
Werkzaamheden worden uitgevoerd met materialen die milieuvriendelijk in gebruik zijn, te denken aan;
Microvezel werkdoeken, vlakmoppen en sponzen. Er zijn geen reinigers meer nodig voor de dagelijkse schoonmaak. Onze sanitair- en vloerreinigers en overige onderhoudsmiddelen zijn voorzien van het EU Ecolabel.
Dit is het Europese milieukeurmerk voor non-food producten en diensten, met als doel om duurzamere productie en consumptie te stimuleren. Het keurmerk is erkend door alle landen van de Europese Unie en door Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Producten en diensten met het EU Ecolabel zijn geproduceerd met een lagere milieubelasting van; grondstoffen, energie, water, schadelijke stoffen, afval en verpakkingsmaterialen. Ook maken we gebruik van CO2 neutrale afvalzakken.
Daarnaast wordt hoofdzakelijk met hulpmiddelen gewerkt die ook ergonomisch verantwoord zijn.
Bijvoorbeeld: – stofzuigers met HEPA filter en lange steel.
-Indien nodig een draagbare rugstofzuiger.
-Werkwagens die makkelijk bedienbaar zijn.
-Mopsystemen met pers.
-Lange stelen voor de mop en wissers.
-Lichte telescoopstelen voor het hogere werk.
-Handschoenen en werkkleding
-Spraysystemen waardoor wringen van werkdoeken overbodig word

De schoonmaakbranche heeft een eigen opleidingsinstituut de Stichting Scholing en Vorming(SVS). Om het niveau evenals de kwaliteit op een hoger peil te brengen is het mogelijk om diverse cursussen te volgen via SVS. Een aantal medewerkers heeft al gebruik gemaakt van de aangeboden cursussen met positief resultaat.
De directie geeft te kennen een Milieubeleid te voeren volgens onderstaande visie.
• De dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden worden hoofdzakelijk met microvezel uitgevoerd. Schoon materiaal en schoon water zijn de middelen hetgeen het milieu het minst belast.
• Tijdens (periodieke) werkzaamheden worden enkel middelen gebruikt wat het milieu het minst of niet wordt belast d.m.v. het gebruik van hoofdzakelijk milieu biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen inclusief de verpakkingen.
• Mochten er tijdens werkzaamheden met toch met zware chemie gewerkt moeten worden, die belastbaar zijn voor het milieu, wordt het afvoer water opgevangen en afgevoerd naar de lokale afvaldepots.
• Alle medewerkers moeten conform de ARBO-bepalingen en de gemaakte afspraken binnen het bedrijf de werkzaamheden uitvoeren.

Sociaal beleid
De directie geeft te kennen een beleid te voeren volgens onderstaande visie. Om zorg te dragen voor het welzijn van sturend en uitvoerend personeel heeft BERKO Schoonmaakdiensten b.v. een aantal regels opgesteld die nageleefd dienen te worden, zodat de werkzaamheden en de arbeidsverhoudingen in goede harmonie verlopen. Contracten worden opgesteld volgens de cao-voorwaarden.

Wij vinden het belangrijk dat al onze medewerkers met plezier en op een menselijke manier hun werk kunnen doen. Wij starten zelf nieuwe projecten op om te meten hoe de werkdruk op locaties is. Voor een goede kwaliteit van schoonmaken is het belangrijk dat alle werknemers conform dezelfde werkmethodieken werken.
BERKO Schoonmaakdiensten B.V. heeft een management bestaande uit een directeur, een kwaliteitsmanager en twee financieel administratief medewerksters. In de buitendienst is een afdeling schoonmaak en een afdeling specialistisch onderhoud actief. Door de platte structuur zijn er korte communicatielijnen met betrekking tot de klant maar ook naar onze medewerkers. Dit zorgt er ook voor dat meldingen direct bij directie binnenkomen waardoor wij snel en adequaat kunnen handelen. Bij problemen en calamiteiten zijn wij snel ter plaatse en worden deze daardoor direct verholpen.
Er worden geen uitzonderingen gemaakt ten aanzien van ARBO-beleid ten opzichte van bijzondere personen. We denken hier aan ouderen, jongeren of allochtonen. Voor zwangere vrouwen zullen de werkzaamheden indien noodzakelijk en te verwezenlijken aangepast worden.
Directie en medewerkers van BERKO Schoonmaakdiensten b.v. hebben als doel het tevreden stellen van opdrachtgevers inzake de te verrichten werkzaamheden.

Om deze doelstelling te verwezenlijken verwacht BERKO dat de medewerkers:
– Zich flexibel en klantvriendelijk opstellen
– Zorgvuldig omspringen met privébezittingen van de klant
– Actief meewerken aan het leveren van kwaliteit
– Volgens de juiste werkmethodieken en werkprogramma werken.
Op de werkplekken zijn handleidingen aanwezig waarin men kennis maakt met werkinstructies, producten, het ergonomisch schoonmaken, verantwoordelijkheid, veiligheidsregels e.d. Deze zijn volgens de Arbo-voorwaarden van de RAS opgesteld. Hierin staan o.a. de veiligheidsaspecten vermeld die tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden van belang zijn. Tevens zijn in de huisregels opgenomen hoe te gedragen tijdens het verblijf op de werkplek.
BERKO SMD is dan ook van mening dat de mensen die in de schoonmaak werkzaam zijn, dankzij deze informatie beter met de producten om leren gaan en daardoor een prettigere werksituatie verkrijgen. Maar wat nog belangrijker is, is dat het personeel op een verstandige en gezonde manier aan het werk is. Bij klachten, controles en algemene opmerkingen vanuit management, opdrachtgever of medewerker zullen wij altijd het gesprek aangaan om deze op te lossen en de kwaliteit te verbeteren. Op deze wijze voelen medewerkers en opdrachtgevers zich serieus genomen en toont het management zich betrokken.
Bij BERKO is een vertrouwenspersoon aanwezig, waarbij men terecht kan wanneer er problemen zijn die men niet aan de leidinggevende niet kwijt kan. Deze zal dan proberen diegene bij te staan in problemen die betrekking hebben op de uit te voeren werkzaamheden, werkplek of collegae. Zijn de problemen van dien aard, dat zij niet kan helpen en is er deskundige hulp nodig, dan kan zij helpen aan telefoonnummers van deskundige hulpverleners

Na ondertekening door de directie is er een waarborg gegeven dat er vanuit BERKO Schoonmaakdiensten gestreefd wordt om een zo gezond mogelijke werksituatie te creëren.

Werkzaamheden met chemicaliën en of gevaarlijke stoffen komen nagenoeg niet voor. Mocht er toch chemie noodzakelijk zijn om werk te kunnen uitvoeren, wordt dit enkel uitgevoerd door gediplomeerd personeel. Specialistische reiniging wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door gediplomeerd personeel. Na ondertekening door de directie is er een waarborg gegeven dat er vanuit BERKO Schoonmaakdiensten gestreefd wordt om een zo gezond mogelijke werksituatie te creëren.
Boven genoemde inspanningen hebben in 2016 het volgende resultaat opgeleverd:
– Handhaving van NEN 4400-1, NEN en her certificering van de NEN/ISO 9001 en 14001 ( kwaliteit- en milieucertificaten) en het OSB Keurmerk
– Handhaving van code verantwoordelijk marktgedrag.
– 15 nieuwe opdrachtgevers en 18 eenmalige opdrachten. (+20% ten opzichte met 2015).

01-06-2017
Naam: E.R. van Gijn
Functie: Directeur

Neem vrijblijvend contact op

 

  • Velden met een * zijn verplicht