N

30+ jaar ervaring

Klantvriendelijk

Actief in diverse gemeenten

Hierbij verklaart Berko Schoonmaakdiensten B.V., de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwasserbranche in de organisatie toe te passen.

Berko Schoonmaakdiensten B.V. is een schoonmaakbedrijf met als hoofdactiviteit het schoonmaken van interieurs, wanden, plafonds en vloeren van kantoren, scholen, sportzalen en (auto)bedrijven. Daarnaast houdt Berko zich bezig met de uitvoering van speciale projecten zoals het; conserveren van li-noleum vloeren, impregneren van muren, graffiti verwijderen, tapijt reinigen etc.

BERKO schoonmaakdiensten B.V. heeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend en is aangesloten bij de SNA (stichting Normering Arbeid). Hiermee hebben we aangegeven conform de reglementen van CAO, ARBO, en overheidsregels te handelen.

Doelstelling van dit keurmerk: garantie bieden voor de klant dat BERKO een kwalitatief een hoogwaardig bedrijf is en aan alle verplichtingen voldoen inzake de wet en regelgeving

 

Kwaliteitsbeleid

Directie en medewerkers van BERKO Schoonmaakdiensten B.V. hebben als doel het tevreden stellen van opdrachtgevers inzake de te verrichten werkzaamheden.

Tevens is BERKO Schoonmaakdiensten B.V. in het bezit van de NEN EN ISO 9001: 2015 + ISO 14001:2015 certificaten en NEN 4400-1 en aangesloten bij de ondernemersorganisatie Schoonmaak en Bedrijfsdiensten OSB met het bijbehorende keurmerk.

Om de kwaliteit van onze diensten te bewaken maakt BERKO gebruik van een aantal “tools”.

 • Korte communicatielijnen met betrekking tot de klant en de medewerkers. Problemen worden daarom vrijwel direct verholpen.
 • Het managementpersoneel is goed op de hoogte van de werkzaamheden in de desbetreffende bedrijven. Zij verzorgen zelf de eerste aanzet in de nieuw op te starten objecten.
 • Daarnaast voert de manager regelmatig controlerondes uit op de objecten.
 • De (kwaliteits)manager begeleidt nieuw personeel bij de te verrichten werkzaamheden.
 • Berko stelt schoonmaakmiddelen ter beschikking voor het uitvoeren van de werkzaamheden

De schoonmaakbranche heeft een eigen opleidingsinstituut de Stichting Scholing en Vorming(SVS). Om het niveau evenals de kwaliteit op een hoger peil te brengen is het mogelijk om diverse cursussen te volgen via SVS. Een aantal medewerkers heeft al gebruik gemaakt van de aangeboden cursussen met positief resultaat. De directie geeft te kennen een Milieubeleid te voeren volgens onderstaande visie.

 • De dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden worden hoofdzakelijk met microvezel uitgevoerd. Schoon materiaal en schoon water zijn de middelen hetgeen het milieu het minst belast.
 • Tijdens (periodieke) werkzaamheden worden enkel middelen gebruikt wat het milieu het minst of niet wordt belast d.m.v. het gebruik van hoofdzakelijk milieu biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen inclusief de verpakkingen.
 • Mochten er tijdens werkzaamheden met toch met zware chemie gewerkt moeten worden, die belastbaar zijn voor het milieu, wordt het afvoer water opgevangen en afgevoerd naar de lokale afvaldepots.
 • Alle medewerkers moeten conform de ARBO-bepalingen en de gemaakte afspraken binnen het bedrijf de werkzaamheden uitvoeren.

Sociaal beleid

Wij voeren een sociaal beleid te voeren volgens onderstaande visie.

Om zorg te dragen voor het welzijn van sturend en uitvoerend personeel heeft BERKO Schoonmaakdiensten B.V. een aantal regels opgesteld die nageleefd dienen te worden, zodat de werkzaamheden en de arbeidsverhoudingen in goede harmonie verlopen. Contracten worden opgesteld volgens de CAO-voorwaarden.

 

Wij vinden het belangrijk dat al onze medewerkers met plezier en op een menselijke manier hun werk kunnen doen. Bij het aangaan van nieuwe contracten wordt rekening gehouden met welzijn van medewerkers. Er wordt een goede verhouding tussen de eisen en wensen van de klant, werkdruk, prijs en kwaliteit gezocht. Wij starten zelf nieuwe projecten op om te meten hoe de werkdruk op locaties is. Voor een goede kwaliteit van schoonmaken is het belangrijk dat alle werknemers conform dezelfde werkmethodieken werken.

BERKO Schoonmaakdiensten B.V. heeft een management bestaande uit een directeur, een kwaliteitsmanager en twee financieel administratief medewerksters. In de buitendienst is een afdeling schoonmaak en een afdeling specialistisch onderhoud actief.

Door de platte structuur zijn er korte communicatielijnen met betrekking tot de klant maar ook naar onze medewerkers. Dit zorgt er ook voor dat meldingen direct bij directie binnenkomen waardoor wij snel en adequaat kunnen handelen. Bij problemen en calamiteiten zijn wij snel ter plaatse en worden deze daardoor direct verholpen.

Er worden geen uitzonderingen gemaakt ten aanzien van ARBO-beleid ten opzichte van bijzondere personen. We denken hier aan ouderen, jongeren of allochtonen. Voor zwangere vrouwen zullen de werkzaamheden indien noodzakelijk en te verwezenlijken aangepast worden.

Directie en medewerkers van BERKO Schoonmaakdiensten B.V. hebben als doel het tevreden stellen van opdrachtgevers inzake de te verrichten werkzaamheden.

Om deze doelstelling te verwezenlijken verwacht BERKO dat de medewerkers:

– Zich flexibel en klantvriendelijk opstellen

– Zorgvuldig omspringen met privébezittingen van de klant

– Actief meewerken aan het leveren van kwaliteit

– Volgens de juiste werkmethodieken en werkprogramma werken.

 

Arbo en Milieubeleid

Op de werkplekken zijn handleidingen aanwezig waarin men kennis maakt met werkinstructies, producten, het ergonomisch schoonmaken, verantwoordelijkheid, veiligheidsregels e.d. Deze zijn volgens de Arbo-voorwaarden van de RAS opgesteld. Hierin staan o.a. de veiligheidsaspecten vermeld die tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden van belang zijn. Tevens zijn in de huisregels opgenomen hoe te gedragen tijdens het verblijf op de werkplek.

BERKO SMD is dan ook van mening dat de mensen die in de schoonmaak werkzaam zijn, dankzij deze informatie beter met de producten om leren gaan en daardoor een prettigere werksituatie verkrijgen. Maar wat nog belangrijker is, is dat het personeel op een verstandige en gezonde manier aan het werk is. Bij klachten, controles en algemene opmerkingen vanuit management, opdrachtgever of medewerker zullen wij altijd het gesprek aangaan om deze op te lossen en de kwaliteit te verbeteren.

 

Op deze wijze voelen medewerkers en opdrachtgevers zich serieus genomen en toont het management zich betrokken.

Na ondertekening door de directie is er een waarborg gegeven dat er vanuit BERKO Schoonmaakdiensten gestreefd wordt om een zo gezond mogelijke werksituatie te creëren. Dit getuigd ook in de lange relatie die Berko heeft met klant, én personeel. Er is weinig verloop en er loopt betrouwbaar personeel met ervaring op de werkvloer.

Werkzaamheden met chemicaliën en of gevaarlijke stoffen komen nagenoeg niet voor. Mocht er toch chemie noodzakelijk zijn om werk te kunnen uitvoeren, wordt dit enkel uitgevoerd door gediplomeerd personeel. Specialistische reiniging wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door gediplomeerd personeel. Na ondertekening door de directie is er een waarborg gegeven dat er vanuit BERKO Schoonmaakdiensten gestreefd wordt om een zo gezond mogelijke werksituatie te creëren.

 

Boven genoemde inspanningen hebben in 2017 het volgende resultaat opgeleverd:

 • Hogere gunning nieuwe contracten, groeiend aantal eenmalige opdrachten.

Hierdoor hebben we 25 nieuwe opdrachtgevers mogen verwelkomen, stijging van 40% ten opzichte van vorig jaar.

 • Langdurige samenwerking met opdrachtgevers ( 52% van alle opdrachtgevers langer als 5 jaar in onderhoud) en personeel.
 • Handhaving van NEN 4400-1, behalen 2015 norm van NEN en certificering van de NEN/ISO 9001 en 14001 (kwaliteit- en milieucertificaten) en het OSB Keurmerk
 • Handhaving van code verantwoordelijk marktgedrag.

 

27-06-2018

Naam: E.R. van Gijn

Functie: Directeur

Neem vrijblijvend contact op

 

 • Velden met een * zijn verplicht